Vi har under åren satt upp flertalet shower och föreställningar samt varit med flera sammproduktioner.

Vår egenutvecklade föreställning En Cirkusvariete kan bokas som i tre storlekar.

Lilla 3-5 artister inga luftnummer ca 30-45min (passar där inte är finns takhöjd för luftnummer)

Mellan 3-5 artister 1 riggare/tekniker ca 40-60min (1-2 luftnummer behöver min 6m takhöjd

Stora 5-7 artister 2 riggare/tekniker ca 60-80min (2-3 luftnummer behöver 7m takhöjd)

En Cirkusvariete kan även delas upp i delar för att passa på större företagsevent.

Vi har även familjeshower med olika teman allt från nycirkus, clown och dans.
Dessa shower är offtast 20-40min långa och har 2-4 artister.