Skolor kan söka pengar genom skapandeskola för projekt där vår föreställning kan ingå.