Alla vuxenkurser är flyttade till vår nya hemsida för träning AnnorlundaTräning.se

Nya upplägg 2019 för event.
Circus Le Fou har nu uppgraderat sina cirkusskolor för köpcentrum, komuner och festivaler med mer av allt såsom kostymer jongleringsmatriel mm.