Cirkusträning Strängnäs

Prova på klass kommer hållas måndag 20 jan V4 2020.
Det finns 3st olika åldersinriktningar att anmäla sig till.

Obs! prova på är gratis men man måste anmäla sig via länken.

Information om HT 2019
Träningen 2019 är i Thomasteatern (Thomasaulan) 
Schema måndagar VT 2019
Årskurs 1-3 kl 16:30-17:45
Årskurs 4-6 kl 17:45-19:15
Årskurs 7-gymnasiet år 3 kl 19:15-20:45
Start V 36
Lov V 44
Uppvisning V 48
Årskurs 1-3 kommer sin vanliga tid 16:30 och publikisläpp är kl 17:15
Årskurs 4 och upp kommer kl 17:45 och publikinsläpp är kl 19:15

Uppvisning i Strängnäs