Cirkusskola Strängnäs

Träningen är i Thomasteatern (Thomasaulan) 
Schema måndagar VT 2019
Årskurs 1-3 kl 16:30-17:45
Årskurs 4-6 kl 17:45-19:15
Årskurs 7-gymnasiet år 3 kl 19:15-20:45
Start V 36
Lov V 44
Uppvisning V 48

Uppvisning i Strängnäs