Cirkusskola Strängnäs

Träningen är i Thomasteatern (Thomasaulan) 
Schema måndagar VT 2019
Årskurs 1-3 kl 16:30
Årskurs 4-7 kl 17:45
Start V5
Lov V8
Uppvisning V16
Uppvisningen är en dubbellektion där båda grupperna ska komma kl 16:00 och ha genrep.
Själva uppvisningen är kl 18:00

Uppvisning i Strängnäs